Stockholm, Urban crossing!

Bland höghus och livsöden

Vi upptäcker det inre och yttre livet i vår stad och i oss själva. Var finns djupet bakom all yta? Vi träffas varannan onsdag och en söndag per månad då vi besöker olika platser i vår stad. OBS! Lägerfritt.

Praktiska detaljer 2020

Start: Söndag 20 oktober 2019
Plats: Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64
Kostnad: Kostnadsfritt
Konfirmation: Söndag 19 april 2020 i St: Matteus kyrka.
För mer information kontakta:
Anna Eberhardson, konfirmandpräst, S:t Matteus församling
Telefon: 08-555 218 21. E-post: anna.eberhardson@matteus.org