Konfanorrmalm

Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar bland annat om att diskutera små och stora frågor med andra. Är du nyfiken på både dig själv och din omgivning? Välkommen att bli konfirmerad!

Årets konfirmationsanmälan är för närvarande inte öppen. Följ oss på facebook.com/konfanorrmalm för uppdateringar!


konfaKors

Varför ska man konfirmera sig?

Vi människor har ett behov av att få fundera över och prata om frågor som rör livets alla delar. Som ung är frågor kring vad man vill med sitt liv och vem man är viktiga frågor. Finns Gud och har Gud i så fall med mitt liv att göra?

Vem var Jesus? Finns det något mer än det vi kan se och ta på och bevisa? Är kärleken större än det onda? Konfirmationstiden är en tid då du får upptäcka mer om
dig själv och om andra.

Det är ett tillfälle när du tillsammans med jämnåriga och vuxna får chans att prata om några av livets viktigaste frågor.

Tillsammans i gruppen ställer vi frågor och söker svar. Det är du och dina funderingar som är viktigast.


imageLek och allvar i en salig blandning

Vi tror att det är viktigt att blanda lek och allvar när man ska prata om livet. Vi vet också att varje individ och grupp är unik. Därför arbetar vi med olika uttryck och arbetssätt i våra grupper.

Vi blandar samtal, resor, lekar, skapande verksamheter, allvar och vila för att hitta ett uttryck alla känner sig bekväma med. Individerna i varje grupp och gruppen i sig styr vårt arbetssätt.

Du är välkommen precis som du är. Om du är troende, eller tvivlande. Frågande eller viss. Kunskapstörstig eller i längtan efter att bli hörd och sedd. Vi erbjuder olika alternativ, med olika upplägg för konfirmandtiden. Du väljer det alternativ som passar dig bäst.