Gålölägret

Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar dig som går i grundskola, specialskola, resursskola eller särskola. Våga utmana dig själv och få ett minne för livet!

Gålölägret är en unik möjlighet att lära känna människor du kanske aldrig skulle ha träffat annars. De flesta som konfirmeras på Gålölägret är mellan 14 och 18 år. Dagarna är fyllda av olika aktiviteter. Vi är mycket utomhus: badar, paddlar, håller på med scouting. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra.

Detaljerna för 2020:

Läger: 15/6-4/7 2020 på Gålögården i Stockholms skärgård. (3 veckor)
Konfirmation: Lördag 4/7 2020 i Prins Oscars kapell på Gålögården.
Kostnad: Konstnadsfritt.
För mer information och anmälan kontakta:
Anders Marklund, församlingspedagog, Svenska kyrkan Högalids församling. Telefon: 08-616 88 24
E-post: anders.marklund@svenskakyrkan.se